Xue-Qiang Wang

Shanghai University of Sport, China