Gwo-Ruey Yu

National Chung-Cheng University, Taiwan