Li Huan-Ying

Beijing Tropical Medicine Research Institute, Beijing Friendship Hospital, China 0000-0002-8924-3839