Ming-Shen Jian

National Formosa University, Taiwan