Sedat Akleylek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey 0000-0003-4443-4903