About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Data Acquisition and Processing in Biology and Medicine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Cheng-Hong Yang, Yu-Jie Huang, An Liu, Philippe Meyer, Yi Rong, Tsair-Fwu Lee
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Big Data Approaches for Biomedical Informatics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kayvan Najarian, Rosalyn Hobson Hargraves, Shahram Shirani
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Bioinformatics Methods and Biological Interpretation for Next-Generation Sequencing Data
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guohua Wang, Yunlong Liu, Dongxiao Zhu, Gunnar W. Klau, Weixing Feng
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Statistical Analysis of High-Dimensional Genetic Data in Complex Traits
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Taesung Park, Xiang-Yang Lou, Kristel van Steen, Momiao Xiong
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Computing Systems for Big Data Bioinformatics and Biomedical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chao Wang, Ray C. Cheung, Patrick C. Hung
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Bioinformatics and Computational Biology Approaches to Translational Medicine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Andrzej Kloczkowski, Saras Saraswathi, Suresh Sundaram
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Understanding the Impact of Single Nucleotide Polymorphisms in Disease
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: George P. Doss, Chiranjib Chakraborty, Sang-Soo Lee, Maha Rebai
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Advanced Computational Approaches for Medical Genetics and Genomics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhi Wei, Xiao Chang, Junwen Wang, Zemin Deng
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Systems Biology Approaches to Mining High Throughput Biological Data
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fang-Xiang Wu, Min Li, Jishou Ruan, Feng Luo
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Big Data and Network Biology 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shigehiko Kanaya, Md. Altaf-Ul-Amin, Samuel K. Kiboi, Farit M. Afendi
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Frontiers in Integrative Genomics and Translational Bioinformatics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianhua Ruan, Zhongming Zhao, Victor Jin, Yufei Huang, Chittibabu Guda
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Network Based Approaches to Complex Diseases
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zheng Li, Christina Chan, Jingdong Liu, Xiaohui Fan, Ke Yu, Ming Wu
  Manuscript Due: Friday, 27 February 2015
  Publication Date: Friday, 17 July 2015