About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Volume 2012 (2012), Article ID 149762, 11 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2012/149762
Review Article

Traditional Chinese Medicine-Based Network Pharmacology Could Lead to New Multicompound Drug Discovery

1School of Basic Medical Sciences, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China
2Institute of Basic Research of Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China
3School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University, Kowloon, Hong Kong
4Institute of Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China

Received 24 September 2012; Accepted 18 October 2012

Academic Editor: Shao Li

Copyright © 2012 Jian Li et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Citations to this Article [15 citations]

The following is the list of published articles that have cited the current article.

 • Jiangyong Gu, Yuanshen Gui, Lirong Chen, Gu Yuan, and Xiaojie Xu, “CVDHD: a cardiovascular disease herbal database for drug discovery and network pharmacology,” Journal of Cheminformatics, vol. 5, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • J. M. Harrold, and M. Ramanathan, “Network-Based Approaches in Drug Discovery and Early Development,” Clinical Pharmacology & Therapeutics, vol. 94, no. 6, pp. 651–658, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Xuan Liu, Wan-Ying Wu, Bao-Hong Jiang, Min Yang, and De-An Guo, “Pharmacological tools for the development of traditional Chinese medicine,” Trends in Pharmacological Sciences, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Shulan Su, Jinao Duan, Wenxia Cui, Erxing Shang, Pei Liu, Gang Bai, Sheng Guo, Dawei Qian, and Yuping Tang, “Network-Based Biomarkers for Cold Coagulation Blood Stasis Syndrome and the Therapeutic Effects of Shaofu Zhuyu Decoction in Rats,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, pp. 1–15, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Xingjiang Xiong, Xiaochen Yang, Wei Liu, Fuyong Chu, Pengqian Wang, and Jie Wang, “Trends in the Treatment of Hypertension from the Perspective of Traditional Chinese Medicine,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, pp. 1–13, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Jiangyong Gu, Lirong Chen, Gu Yuan, and Xiaojie Xu, “A Drug-Target Network-Based Approach to Evaluate the Efficacy of Medicinal Plants for Type II Diabetes Mellitus,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, pp. 1–7, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Zhan Zheng, William Chi-Shing Cho, Ling Xu, Juyong Wang, and Daniel Man-Yuen Sze, “Lessons Learnt from Evidence-Based Approach of Using Chinese Herbal Medicines in Liver Cancer,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, pp. 1–11, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Ming Yang, Jia-Lei Chen, Li-Wen Xu, and Guang Ji, “Navigating Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology and Computational Tools,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, pp. 1–23, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Xi-Wen Li, Guo-Sheng Wu, Jia-Jie Guo, Jiao-Lin Bao, Xiu-Ping Chen, Jin-Jian Lu, and Yi-Tao Wang, “Anti-cancer properties of triterpenoids isolated from Ganoderma lucidum - a review,” Expert Opinion On Investigational Drugs, vol. 22, no. 8, pp. 981–992, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Da Cheng Hao, and Pei Gen Xiao, “Network Pharmacology: A Rosetta Stone for Traditional Chinese Medicine,” Drug Development Research, vol. 75, no. 5, pp. 299–312, 2014. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Hsing-Yu Chen, Ben-Shian Huang, Yi-Hsuan Lin, Irene H. Su, Sien-Hung Yang, Jiun-Liang Chen, Jen-Wu Huang, and Yu-Chun Chen, “Identifying Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome: implications from a nationwide database,” Bmc Complementary and Alternative Medicine, vol. 14, 2014. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Xinzhuang Zhang, Jiangyong Gu, Liang Cao, Na Li, Yiming Ma, Zhenzhen Su, Gang Ding, Lirong Chen, Xiaojie Xu, and Wei Xiao, “Network pharmacology study on the mechanism of traditional Chinese medicine for upper respiratory tract infection,” Molecular Biosystems, vol. 10, no. 10, pp. 2517–2525, 2014. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Rolf Teschke, Albrecht Wolff, Christian Frenzel, Axel Eickhoff, and Johannes Schulze, “Herbal traditional Chinese medicine and its evidence base in gastrointestinal disorders,” World Journal Of Gastroenterology, vol. 21, no. 15, pp. 4466–4490, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Miao Jiang, Qinglin Zha, Chi Zhang, Cheng Lu, Xiaoping Yan, Wanhua Zhu, Wei Liu, Shenghao Tu, Liping Hou, Chengwu Wang, Wandong Zhang, Qinghua Liang, Bing Fan, Jiangping Yu, Weidong Zhang, Xinru Liu, Jing Yang, Xiaojuan He, Li Li, Xuyan Niu, Yan Liu, Hongtao Guo, Bing He, Ge Zhang, Zhaoxiang Bian, and Aiping Lu, “Predicting and verifying outcome of Tripterygium wilfordii Hook F. based therapy in rheumatoid arthritis: from open to double-blinded randomized trial,” Scientific Reports, vol. 5, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar
 • Jin-Bin Wei, Xiong Li, Hui Song, Yong-Hong Liang, Yu-Zheng Pan, Jun-Xiang Ruan, Xia Qin, Yong-Xin Chen, Cal-Li Nong, and Zhi-Heng Su, “Characterization and determination of antioxidant components in the leaves of Camellia chrysantha (Hu) Tuyama based on composition-activity relationsh,” Journal Of Food And Drug Analysis, vol. 23, no. 1, pp. 40–48, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar