About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Wireless Machine-to-Machine Networks 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianhua He, Yan Zhang, Zhong Fan, Hsiao-Hwa Chen, Lin Bai
  Manuscript Due: Friday, 26 September 2014
  Publication Date: Friday, 13 February 2015
 • Advances in Vehicular Communications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hai Liu, Stefan Ruehrup, Zhiyong Lin, Xu Li
  Manuscript Due: Friday, 10 October 2014
  Publication Date: Friday, 27 February 2015
 • Advances in Multimedia Sensor Networks for Health-Care and Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: M. Shamim Hossain, Al-Sakib K. Pathan, Stefan Goebel, Shawon M. Rahman, Manzur Murshed
  Manuscript Due: Friday, 17 October 2014
  Publication Date: Friday, 6 March 2015
 • Advanced Big Data Management and Analytics for Ubiquitous Sensors
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Praveen Rao, Joonho Kwon, Sangjun Lee, L. Venkata Subramaniam
  Manuscript Due: Friday, 24 October 2014
  Publication Date: Friday, 13 March 2015
 • Energy Harvesting and Optimization Methodologies for Distributed Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: João P. Carmo, Arvin Emadi, José L. Lima, Luis C. Monteiro, Luis M. Gonçalves
  Manuscript Due: Friday, 24 October 2014
  Publication Date: Friday, 13 March 2015
 • Context-Aware Services in Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rung Ching Chen, Qiangfu Zhao, Cliff C. Zou, Baoliu Ye
  Manuscript Due: Friday, 31 October 2014
  Publication Date: Friday, 20 March 2015
 • Wireless Sensor Networks for Agriculture and Forestry (WSN-AF)
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guomo Zhou, Shaojie Tang, Dengsheng Lu, Liang Liu, Jinsong Han, Wei Dong
  Manuscript Due: Friday, 31 October 2014
  Publication Date: Friday, 20 March 2015
 • Collaborative Wireless Sensor Networks and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rongbo Zhu, Maode Ma, Yan Zhang, Jiankun Hu
  Manuscript Due: Friday, 7 November 2014
  Publication Date: Friday, 27 March 2015
 • Sensors and Sensor Networks in Agriculture, Architecture, and Civil Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chia-Yen Lee, Ardeshir Mahdavi, Joe-Air Jiang, Mark Cheng, Che-Hsin Lin
  Manuscript Due: Friday, 14 November 2014
  Publication Date: Friday, 3 April 2015
 • Mobility Support for Next-Generation Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guangjie Han, Zhangbing Zhou, Joel Rodrigues, Longjun Dong, Kamesh Namuduri
  Manuscript Due: Friday, 21 November 2014
  Publication Date: Friday, 3 April 2015
 • Trajectory Data Mining in Distributed Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shaojie Qiao, Warren Jin, Yunjun Gao, Lu-An Tang, Huanlai Xing
  Manuscript Due: Friday, 21 November 2014
  Publication Date: Friday, 10 April 2015
 • Energy Aware Communications in Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jang-Won Lee, Mihaela van der Schaar, Kaibin Huang, Jung-Min Park
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Emergence in User Experience and Quality of Service for Internet of Things
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Neil Y. Yen, Odej Kao, Hai Jiang, Jason C. Hung
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Enabling Technologies for Distributed Control Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kayhan Gulez, Naoyuki Kubota, Stelios M. Potirakis, Eugene Golovins, Gurkan Tuna
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Advanced Service Technology and Application in Smart Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sang Soo Yeo, Hangbae Chang, Naveen K. Chilamkurti, Seungmin Rho, Damien Sauveron, Weifeng Chen
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Intrusion Detection and Security Mechanisms for Wireless Sensor Networks 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: S. Khan, Jaime Lloret, Sandra Sendra
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Novel Architectures and Technologies for Wireless Energy Distribution in Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Affan A. Syed, Muhammad H. Alizai, Syed A. Khayam, Iqbal Gondal
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Emergence in Large-Scale Ubiquitous Contexts Management
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: James J. Park, Ivan Stojmenovic, Neil Y. Yen, Nazim Agoulmine
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Networking Protocols and Applications for Urban Vehicular Ad Hoc/Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Haigang Gong, Bin Xiao, Haodong Wang, Shigeng Zhang, Chao Song
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Big Data and Knowledge Extraction for Cyber-Physical Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiuzhen Cheng, Yunchuan Sun, Antonio Jara, Houbing Song, Yingjie Tian
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Sensor Communications towards Intelligent Vehicle Networking
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Robert Hsu, Nik Bessis, Shangguang Wang, Victor Leung
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Green and Friendly Communication for Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Changqiao Xu, Gabriel-Miro Muntean, Liang Zhou, Xiaohong Jiang
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Recent Advances of ICT Convergence on WSN Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Myungsik Yoo, Chunming Qiao, Fan Wu
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Next-Generation Trustworthy Applications of Distributed Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hung-Min Sun, Xinyi Huang, Jyh-haw Yeh, Joseph Liu
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yujin Lim, Gianluigi Ferrari, Hideyuki Takahashi, Màrius Montón
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Sensor Based New Control Approaches for Electrical Vehicles
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kayhan Gulez, Ali A. Adam, Barıs Fidan, Hamid R. Karimi
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Wireless Networks of Sensors and Actuators for Agriculture Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tianhong Pan, Swanand Khare, Zhongwei Jiang, Jing Teng
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Wireless Sensor Technologies in Industrial Cyber-Physical Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiafu Wan, Daqiang Zhang, Jaime Lloret, Yunsheng Wang
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Smart IT, Application, and Service Convergence with Wireless Sensor Network
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hwa Young Jeong, Ivan Stojmenovic, Albert Zomaya
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Location-Related Challenges and Strategies in Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dingyi Fang, Chase Q. Wu, Jie Wang, Lin Cai, Xiaohong Jiang
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Data Processing Techniques in Wireless Multimedia Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yun Liu, Qing-An Zeng, Ying-Hong Wang, Jan Holub
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Advances and Emergence in Crowd Sensing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zheng Xu, Lizhe Wang, Jinjun Chen, Xiangfeng Luo, Zhisheng Huang
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Intelligent Algorithms in Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shuai Li, Zhuhong You, Hongliang Guo, Xin Luo, Zheng Wang
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Computational Intelligence Technologies for Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jason J. Jung, Yue-Shan Chang, Ngoc Thanh Nguyen, Seung-Bo Park, Ali Selamat
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Enabling Technologies and Smart Services for the Internet of Things
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Luigi Patrono, Matteo Cesana, Pat Doody, Katerina Pramatari
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Recent Advances on Body Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaoling Wu, Lei Shu, Yan Zhang, Joel J.P.C. Rodrigues, Zhangbing Zhou, Kun Wang
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Hybrid Ad Hoc/Sensor Network Architectures and Protocols for Smart and Convergence Services
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sanghyun Ahn, Noël Crespi, Myung Jong Lee
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Wireless Sensor Networks for Ubiquitous Healthcare
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Honggang Wang, Shihong Zou, Ahmed Mehaoua, Hui Wang
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Ad Hoc Networks for Disaster Scenarios and/or Threat Detection
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Federico Barrero, Sergio Toral, Princy Johnson, Mesut Günes, Eleana Asimakopoulou
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Wireless Vehicular Sensor and Ad Hoc Networks 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Deyun Gao, Chuan H. Foh, Boon-Chong Seet, Oliver W. Yang
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Underwater Wireless Sensor Networks 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dongkyun Kim, Juan C. Cano, Wei Wang, Floriano De Rango, Kun Hua
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Large-Scale Wireless Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhaomin Zhu, Yanbo Xue, Zhang Zhibin, Yang Le, Kameswara R. Namuduri
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Deployment and Tracking in Distributed Sensor Networks 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Long Cheng, Shuang-Hua Yang, Shuai Li, Yan Wang
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Fibre-Optic Sensor Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saiied Aminossadati, Mehmet Kizil, Tiegen Liu, Tongyu Liu
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Smart Sensing and Mobile Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guihai Chen, Dakshnamoorthy Manivannan, Chen Qian, Fangming Liu, Jinsong Han
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Ubiquitous Context-Awareness and Wireless Sensor Networks 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hwa-Young Jeong, Yang Xiao, Yuh-Shyan Chen, Xiaohong Peng
  Manuscript Due: Friday, 27 February 2015
  Publication Date: Friday, 17 July 2015
 • Hybrid Wireless Sensor Networks: Theory and Design
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qilian Liang, Tariq S. Durrani, Yiming Pi, Sherwood W. Samn
  Manuscript Due: Friday, 13 March 2015
  Publication Date: Friday, 31 July 2015
 • Leveraging the Internet of Things: Integration of Sensors and Cloud Computing Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Massimo Villari, Adnan Al-Anbuky, Antonio Celesti, Klaus Moessner
  Manuscript Due: Friday, 20 March 2015
  Publication Date: Friday, 7 August 2015
 • Cognitive Radio Enabled Wireless Sensor Networks and Survivability Challenges
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shamik Sengupta, Walid Saad, Nallanathan Arumugam, Abhishek Roy
  Manuscript Due: Friday, 20 March 2015
  Publication Date: Friday, 7 August 2015