About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Nanostructured Surfaces, Coatings, and Films 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mengnan Qu, Jiamin Wu, Qi Wang, Yuanlie Yu, Jinmei He
  Manuscript Due: Friday, 10 October 2014
  Publication Date: Friday, 27 February 2015
 • Innovative Nanoantimicrobial Materials: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Nurit Beyth, Ronen Hazan, Avi Domb, Wahid Khan
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Nanostructures for Removal of Organic-Synthetic-Dyes from Aqueous Solutions and Industry Effluents
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Satyajit Shukla, Mehmet Oturan, Shaobin Wang, Didier Robert, Jiaguo Yu
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Nanomaterials for Photocatalytic Fuel Production and Environmental Purifications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yu-Peng Yuan, Zhen-Yi Zhang, Chuan-Hao Li, Feng Wang, Shao-Wen Cao, Sheng Chu
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Nanomaterials for Biosensing, Imaging, and Improving Therapeutic Properties of Drugs
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jung Y. Huang, Jeffrey S. Souris, Paul C. Wang, Xing-Jie Liang, Leu-Wei Lo, Shalini Gupta
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Molecular Plasmonics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuebing Zheng, Yanjun Liu, Srikanth Singamaneni, Ying-Wei Yang
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • The Potential of Nanomaterials for Drug Delivery, Cell Tracking, and Regenerative Medicine 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Krasimir Vasilev, Haifeng Chen, Patricia Murray, Diego Mantovani
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Road to Atomic-Layered 2-Dimensional Nanomaterials: Fundamentals, Synthesis, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Myung G. Hahm, Jaewook Nam, Narayanan T. Narayanan, Bo Li, Hoonkyung Lee
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Functional Nanostructured Materials: Synthesis and Structure-Property Relationship
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Amir Kajbafvala, Hamed Bahmanpour, Mehdi Sanjari, Mohammad Y. Masoomi
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Flame Retardant Polymer Nanocomposites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingliang He, Yuan Hu, Sandra Bischof, Sunghyun Nam, Xi Zhang, Jun Long
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • High Performance Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dinesh Jagadeesan, Jesse Greener, Avinash Patil, Wei Li
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Advanced Functional Nanomaterials Synthesis and Nanocrystal Growth Technology
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wei-Chun Chen, Hao-chung Kuo, Rajanish Nath Tiwari, Shou-Yi Kuo, Fang-I Lai, Ying-Lung Daniel Ho
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Metallic Compound of Nanomaterials for Energy, Environment, and Heat-Transfer Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ching-Song Jwo, Chin-Guo Kuo, Ho Chang, Chin-Ting Yang, Hong Liang
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Biocompatibility and Toxicity of Nanobiomaterials 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaoming Li, Sang C. Lee, Shuming Zhang, Tsukasa Akasaka
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Mesoporous and Microporous Nanomaterials in Catalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xin Liang, Zhigang Lei, Alessandro Gallo, Yongchun Hong
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Materials for Harsh Environments
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mariangela Lombardi, Rainer Gadow, Joseph H. Koo, Moataz Attallah
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Nanoenabling Platforms for Sensing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ajeet Kaushik, Rajesh Kumar, Sunil K. Arya, Chandra K. Dixit, Bansi D. Malhotra
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Highly Porous Materials in Processing, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Huarong Nie, Zhigang Xue, Yu Deng, Qi Xing
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Nanomaterials for Green Science and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ki-Joon Jeon, Wei-Chun Chin, Jong-Yeop Kim, Cheol-Min Park
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Nano- and Biomaterials for Sustainable Development
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: An-Ya Lo, Chuan Wang, Wei Hsuan Hung, Anmin Zheng, Biswarup Sen
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Nanomaterials and Nanotechnologies in Biomedical and Tissue Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rossella Bedini, Ioan Roman, Ilaria Cacciotti, Raffaella Pecci, Deborah Meleo
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Plasmonic Nanostructures: Synthesis, Self-Assembly, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Lakshminarayana Polavarapu, Rizia Bardhan, Jun Wang, Venkatram Nalla
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Nanoparticle Formulations for Anticancer Therapy
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shutao Guo, Changyou Zhan, Yuhua Wang, Weiping Wang
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Nanomaterials for Thermoelectrics 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hyung-Ho Park, Young Soo Lim, Kyu Hyoung Lee, Chan Park, Anuja Datta
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Luminescent Nanomaterials: Controlled Synthesis, Optical Properties, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Songjun Zeng, Jianhua Hao, Zewei Quan, Shifeng Zhou
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Low-Dimensional Semiconductor Optical Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hongxing Dong, Liaoxin Sun, Weihang Zhou, Mingliang Ren, Bumsu Lee
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Nanotechnology in Fibrous Material Research
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jian Fang, Jiahua J. Zhu, Zijian Zheng, Ali Kilic
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Nanocellulose in Composites and Advanced Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ning Lin, Alain Dufresne, Peter R. Chang, Jin Huang
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Carbon Nanostructures for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuhua Xue, Tong Lin, Jun Liu, Zhonghua Xiang
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Graphene Based Composites: From Theories to Advanced Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Stefan I. Voicu, Vijay K. Thakur, Florin Miculescu
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Functional Nanomaterials for Electronics, Optoelectronics, and Bioelectronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Neeraj Dwivedi, Sushil Kumar, J. David Carey, Chetna Dhand
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Surface Engineering of Nanostructured Materials: Enhancement of Physicochemical and Biological Properties
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Murugan Veerapandian, Elayaperumal Manikandan, John Kennedy, Karthikeyan Krishnamoorthy
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Testing, Measurement, and Characterization of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bei Peng, Changhong Ke, Yaling Liu, Yong Zhu
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Advanced Nanomaterials for Energy and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhi Chen, Xiao-Ping Dong, Weihua Shen, Manrong Li, Cristina Della Pina, Ermelinda Falletta
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Perovskite and Polymer-Based Solar Cells: Fabrication, Materials and Device Structure, and Stability
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jun Hee Choi, Chae-Ryong Cho, Jinwoo Kim, Francesco Ruffino
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Energy Conversion and Storage 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ji Sun Im, Jae-Ho Kim, Remakanta Sahu, Bong-Gill Choi, Jumi Yun
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Nanomaterials and Nanotechnologies for Sustainable Food and Agriculture Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saji George, Lynn Frewer, Praveen K. Vemula, Angela Ivask
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Macromolecular Self-Assembled Nanostructures in Solution
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Aristeidis Papagiannopoulos, Junpeng Zhao, Mi Zhou
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Quantum Dots and Nanoparticles in Light Emitting Diodes, Displays, and Optoelectronic Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hsueh-Shih Chen, Pin Yang, Zishan H. Khan, Jyh-Ming Wu, Guoran Li, Ali R. Kamali
  Manuscript Due: Friday, 20 February 2015
  Publication Date: Friday, 10 July 2015
 • Advanced Coatings for Gas Turbine Application: Materials, Processing, Properties, and Performance
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yeon-Gil Jung, Byung-Koog Jang, Jing Zhang, Kee-Sung Lee
  Manuscript Due: Friday, 20 February 2015
  Publication Date: Friday, 10 July 2015
 • Surface Nanostructures in Light Alloys Induced by Energetic Beams
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianxin Zou, Thierry Grosdidier, Gang Ji
  Manuscript Due: Friday, 27 February 2015
  Publication Date: Friday, 17 July 2015
 • Bioconjugated Nanomaterials: Biosensors and Biomedical Imaging
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jia-Yaw Chang, Chih-Ching Huang, Jullia X. Zhao, Anil Ghule
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanostructured Protective Coatings
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qi Yang, Fei Zhou, Philippe Steyer, Quanshun Luo, Junhua Xu
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Metal Oxide Nanostructures as Active and Smart Materials for Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Valentina Cauda, Andrea Falqui, Benjamin Mandlmeier, Andrea Lamberti
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Novel Oxide Nanomaterials for Advanced Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Liang-Wen Ji, Yu-Jen Hsiao, Giuseppe Carbone, Siti Nurkhamidah, Mo Li, Jian-Ming Lu
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Wide-Bandgap Semiconductors: Nanostructures, Defects, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Meiyong Liao, Thomas Stergiopoulos, Jose Alvarez, Surojit Chattopadhyay, Guihua Zhang
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanomaterials for Solar Energy Harvesting and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hu Peng, Cao Yuebin, Han Ning, Wang Danping, Chen Jiangchao
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Two Dimensional Materials: Synthesis, Characterization, and Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wenjing Zhang, Yuli Huang, Jianwen Zhao, Ching-Yuan Su, Ping K. J. Wong
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Ferroelectric Nanomaterials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shanming Ke, Haitao Huang, Lang Chen, Fengang Zheng, Qi Zhang
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Catalyst Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ping Xu, Bo Song, Hsing-Lin Wang, Ling Fei, Hongmei Luo
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Synthesis, Functionalization, and Assembly of Nanomaterials for Advanced Electronic and Photonic Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sunglyul Maeng, William I. Milne, Jack Luo, Amitesh Maiti, Ki-Chul Kim
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • In Situ Electron Microscopy Characterization of Nanostructures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kun Zheng, Xianlong Wei, Yanbo Wang, Rodrigo A. Bernal
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mohammadreza Shokouhimehr, Ji Bong Joo, Sang-Ho Chung, Ilkeun Lee
  Manuscript Due: Friday, 13 March 2015
  Publication Date: Friday, 31 July 2015
 • Multifunctionalization of Nanostructured Metal Oxides
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zijie Yan, Yu Wang, Dawen Zeng, Douglas B. Chrisey, Min Liu
  Manuscript Due: Friday, 20 March 2015
  Publication Date: Friday, 7 August 2015
 • Computational Modeling of Physical and Chemical Properties of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hui Zeng, Meng-Qiu Long, Ottorino Ori, Mihai-Viorel Putz, Jeanlex S. de Sousa
  Manuscript Due: Friday, 27 March 2015
  Publication Date: Friday, 14 August 2015
 • Nanosized Synthetic Antioxidant: Synthesis and Potential Applications in Biology
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Soumen Das, Sudipta Seal, Phil Demokritou, Jyoti Saikia, Subhrajit Saha, Santimukul Santra
  Manuscript Due: Friday, 17 April 2015
  Publication Date: Friday, 4 September 2015
 • Nanomaterials for Flexible and Stretchable Devices: Synthesis, Processes, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sukjoon Hong, Junyeob Yeo, Ming-Tsang Lee, Heng Pan
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Nanomaterials for Optical Sensing and Sensors: Plasmonics, Raman, and Optofluidics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhida Xu, Meng Lu, Hyunjong Jin, Tao Chen, Tiziana C. Bond
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Hydrothermal Synthesis of Energy Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chia-Jyi Liu, Jian He, Radu R. Piticescu
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Plasma Synthesis of Low-dimensional Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Keun S. Kim, Francesco Ghezzi, Gervais Soucy, Jaeho Kim, Sooseok Choi
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Nanostructured Materials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaolei Wang, Fathy Hassan, Yujing Li, Huanping Zhou
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Hierarchically Structured Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiao-Yu Yang, Christoph Janiak, Gustaaf V. Tendeloo, Young U. Kwon
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Functional Oxide Thin Films and Nanostructures: Growth, Interface, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Aiping Chen, Ying-Hao Chu, Run-Wei Li, Thomas Fix, Jiamian Hu
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Raman Spectroscopy Studies of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiang-Bai Chen, In-Sang Yang, Luc H. Hoang, Leah Bergman
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Nanomaterials for Novel Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xing Zhong, Chen Chih-Yen, Gongming Wang, Dehui Li
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Nanomaterials Building High Performance in Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xifei Li, Chunlei Wang, Yan Yu, Jincheng Liu
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Devices for Clean Energy and Advanced Sensor Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruomeng Yu, Caofeng Pan, Owen J. Guy, Lin Dong, Matteo Tonezzer
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Nanomaterials for Artificial Photosynthesis and Photovoltaics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yanbo Li, Jiang Wu, Daoai Wang, Peng Wang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Spin Engineering in Magnetic Nanostructures and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chun Li, Georgios Lefkidis, Zhuhua Zhang, Liangzhi Kou, Hongping Xiang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Advanced Nanomaterials for Energy-Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaogang Han, Quan-Hong Yang, Junyou Yang, Taeseup Song, Jiayu Wan, Cristina Flox
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Materials Properties Characterization by Molecular Dynamics Simulation Techniques
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saurav Goel, Jiwang Yan, Nadimul Faisal
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015