About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Organic-Inorganic Hybrid Nanomaterials: Fabrication, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Francesco Ruffino, Vanna Torrisi, Yogendra Mishra, Rizwan Wahab, Virendra Singh
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 7 August 2015
 • Nanomaterials for Flexible and Stretchable Devices: Synthesis, Processes, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sukjoon Hong, Junyeob Yeo, Ming-Tsang Lee, Heng Pan
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Nanomaterials for Optical Sensing and Sensors: Plasmonics, Raman, and Optofluidics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhida Xu, Meng Lu, Hyunjong Jin, Tao Chen, Tiziana C. Bond
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Hydrothermal Synthesis of Energy Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chia-Jyi Liu, Jian He, Radu R. Piticescu
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Nanostructured Materials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaolei Wang, Fathy Hassan, Yujing Li, Huanping Zhou
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Hierarchically Structured Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiao-Yu Yang, Christoph Janiak, Gustaaf V. Tendeloo, Young U. Kwon
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Nanomaterials for Solar Energy Harvesting and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hu Peng, Cao Yuebin, Han Ning, Wang Danping, Chen Jiangchao
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Wide-Bandgap Semiconductors: Nanostructures, Defects, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Meiyong Liao, Thomas Stergiopoulos, Jose Alvarez, Surojit Chattopadhyay, Guihua Zhang
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Functional Oxide Thin Films and Nanostructures: Growth, Interface, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Aiping Chen, Ying-Hao Chu, Run-Wei Li, Thomas Fix, Jiamian Hu
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Raman Spectroscopy Studies of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiang-Bai Chen, In-Sang Yang, Luc H. Hoang, Leah Bergman
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Design, Synthesis of Nanostructured Materials and Application in Photocatalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kezhen Qi, Rengaraj Selvaraj, Gui-Chang Wang, Yafei Wang
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Nanomaterials and Nanotechnologies in Biomedical and Tissue Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rossella Bedini, Ioan Roman, Ilaria Cacciotti, Raffaella Pecci, Deborah Meleo
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Nanomaterials for Novel Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xing Zhong, Chen Chih-Yen, Gongming Wang, Dehui Li
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Nanomaterials Building High Performance in Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xifei Li, Chunlei Wang, Yan Yu, Jincheng Liu
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Nanomaterials as Active and Smart Materials for Environmental Monitoring and Remediation Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Prabhakar Rai, Mohammad S. Akhatar, Praveen K. Sekhar, Russell Binions, Zhengfei Dai, Santosh K. Yadav
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Nanomaterials: Fabrication and Characterization
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kyong-Yop Rhee, Vesna Mišković-Stanković, Pawan Jain
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Advanced Nanomaterials for Catalysis: Synthesis, Characterization, and Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xianwen Zhang, Xin Zhang, Baojuan Xi, Maofeng Zhang
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Devices for Clean Energy and Advanced Sensor Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruomeng Yu, Caofeng Pan, Owen J. Guy, Lin Dong, Matteo Tonezzer
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Nanomaterials for Artificial Photosynthesis and Photovoltaics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yanbo Li, Jiang Wu, Daoai Wang, Peng Wang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Spin Engineering in Magnetic Nanostructures and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chun Li, Georgios Lefkidis, Zhuhua Zhang, Liangzhi Kou, Hongping Xiang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Advanced Nanomaterials for Energy-Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaogang Han, Quan-Hong Yang, Junyou Yang, Taeseup Song, Jiayu Wan, Cristina Flox
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Materials Properties Characterization by Molecular Dynamics Simulation Techniques
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saurav Goel, Jiwang Yan, Nadimul Faisal
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Engineered Nanoparticles and Their Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Themis Matsoukas, Tapan Desai, Kangtaek Lee
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Advanced Electrospinning Technology and Functional Nanofibers
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Haitao Niu, Juan Hinestroza, Chuanxiang Qin
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Nanomaterials for Biomedical Applications and Environmental Monitoring
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Anh-Tuan Le, Tran Q. Huy, Manh-Huong Phan, Nguyen V. Hieu, Tran T. An
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Catalyst Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ping Xu, Bo Song, Hsing-Lin Wang, Ling Fei, Hongmei Luo
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Carbon Nanomaterials by Chemical Vapor Deposition
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Maoshuai He, Hua Jiang, Alexander I. Chernov, Lili Zhang
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Nanomaterials for Renewable Energy Production and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiabiao Lian, Xiaoli Yan, Lei Shao, Zhenhua Bai, Xiaochuan Duan
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Scanning Probe Microscopic Study of Functional Nanomaterials: Progress in Instrumentation, Methodology, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yusheng Zhou, Song Cui, Zhengjian Lv, Guangyi Shang, Ya Yang
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • The Luminescence Properties of Rare Earth Doped Nanomaterials and Their Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qilin Dai, Xue Bai, Biao Dong
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Electrochemical Applications of Carbon-Based Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gengzhi Sun, Hongtao Liu, Guocheng Yang, Changsheng Shan, Jian Gong
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Mechanically Reinforced Nanocomposites for Promising Industrial Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Koji Matsuura, Mohamed Gabr, Ken-ichi Nomura
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Carbon-based Materials at Nanoscale
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dan Xia, Michal Otyepka, Xi Li, Wei Liu, Qingbin Zheng
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Polymer-Based Nano/Composites: Theory, Synthesis, Modifications, and Properties
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mircea Chipara, Alan K. T. Lau, Mahmood Aliofkhazraei, Angel Romo-Uribe, Ehsan Bafekrpour
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Bulk Nanostructured Metals, Alloys, and Composites: Top-Down Experimental and Analytical Approaches
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hanadi Salem, Mohammed Zikry, Mats Johnsson, Moataz Attallah, Khalil Elkhodary
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Nanosized Synthetic Antioxidant: Synthesis and Potential Applications in Biology
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Soumen Das, Sudipta Seal, Phil Demokritou, Jyoti Saikia, Subhrajit Saha, Santimukul Santra
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Graphene Based Transparent Conductors
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingbin Zheng, Haisong Qi, Dan Xia, Lifang Shi
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Nanomaterial Mediated Electron Emission
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Matthew T. Cole, Chi Li, Pierre Legagneux, Qilong Wang, William I. Milne, Ravi P. Silva
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • The Applications of Graphene-Based Materials in Energy Storage Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiajie Liang, Yingpeng Wu, Long Zhang, Na Li
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Carbon Nanostructures for Energy and Environmental Sustainability
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhao J. Han, Hui-Ying Yang, Zheng Bo, Igor Levchenko
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Biological and Cellular Interactions of Supramolecular Nanoscale Structures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dongwoo Khang, Hyun-Wook Kang, Yong Ho Kim, Aran Son
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Visible Light-Activated Nanocomposite Photocatalyst
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mohamed Gabal, Reda Mohamed, Syed I. Shah, Scott Buzby, Mohamed Hamdy
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • High-Pressure Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shanmin Wang, Zewei Quan, Xiaohui Yu, Jiaqian Qin
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Shape-Controlled Metal and Metal Oxides Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Electrochemical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wei Gao, Xiao-Miao Feng, Susana Campuzano, Nandi Zhou, Maria Guix
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Functional Nanomaterials for Sustainable Energy Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jun Chen, Guang Zhu, Weiqing Yang, Jin Yang, Long Lin, Yaqing Bie
  Manuscript Due: Friday, 19 June 2015
  Publication Date: Friday, 6 November 2015
 • Nanomaterials for Renewable Energy Storage: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sami U. Rather, Renju Zacharia, Arul M. Stephan, Lachezar A. Petrov, Jijeesh R. Nair
  Manuscript Due: Friday, 19 June 2015
  Publication Date: Friday, 6 November 2015
 • Printed Electronics for Large Area and Flexible Electronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bhupendra K. Sharma, Yogendra Mishra, Kuldeep Rana, Chao Yan
  Manuscript Due: Friday, 26 June 2015
  Publication Date: Friday, 13 November 2015
 • New Trends in Functional Carbon Nanomaterials: Nanocomposites, Self-Healing, Nanodevices, and Nanosensor
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yong C. Jung, Yoong-Ahm Kim, Hiroyuki Muramatsu, Li Song, Saikat Talapatra, Ali Eftekhari
  Manuscript Due: Friday, 26 June 2015
  Publication Date: Friday, 13 November 2015
 • Mixed Transition Metal Oxides Nanostructures: Synthesis and Applications in Energy Storage and Conversion
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kwun N. Hui, Kwan S. Hui, Wei Zhou, Viet H. Pham
  Manuscript Due: Friday, 26 June 2015
  Publication Date: Friday, 13 November 2015
 • Applications of Nanomaterials in Multifunctional Polymer Nanocomposites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bin Li, Nazanin Emami, Guan Gong, Weidong Song
  Manuscript Due: Friday, 3 July 2015
  Publication Date: Friday, 20 November 2015
 • Nanotechnologies for Biosensor and Biochip
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Moon Il Kim, Tae Jung Park, Elena Paskaleva, Fangfang Sun, Jin W. Seo, Krunal Mehta
  Manuscript Due: Friday, 3 July 2015
  Publication Date: Friday, 20 November 2015
 • Chalcogenide Nanomaterials for Energy Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wen-Hui Zhou, Jinhui Yang, Chaochao Dun
  Manuscript Due: Friday, 3 July 2015
  Publication Date: Friday, 20 November 2015
 • Emerging Role of Magnetic Nanoparticles in Cancer Theranostics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruchika Kaul-Ghanekar, Jun Ding, Sangeeta Kale, Galina V. Kurlyandskaya, Amar Karki
  Manuscript Due: Friday, 17 July 2015
  Publication Date: Friday, 4 December 2015
 • Magnetic Nanostructures for Life, Energy, and Environment
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Nguyen V. Long, Masayuki Nogami, Dzung Dao
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Surface Engineering of Nanoparticles for Nanomedicine Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingxin Mu, Hongyu Zhou, Krasimir Vasilev, Yi Zhang
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Nanomaterial-Functionalized Fibers
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bin Tang, Shuping Xu, Takuya Tsuzuki
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Size-Dependent Elastic Properties and Phase Stabilities of Nanostructured Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Lin Wang, Xiaoli Wang, Junling Lu, Yuejian Wang
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Prospective Technologies for the Environment: Greener and Cleaner Future
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuan-Cheng Cao, Pingmei Guo, Elisabetta Comini
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Nanomaterials for Medical Applications: Benefits and Risks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ecaterina Andronescu, Jared Brown, Faik Oktar, Simeon Agathopoulos, Joshua Chou, Akiko Obata
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015
 • Nanomaterials for Energy and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sesha Srinivasan, Arunachalanadar Madakannan, Nikhil Kothurkar, Yehia Khalil, Sarada Kuravi
  Manuscript Due: Friday, 31 July 2015
  Publication Date: Friday, 18 December 2015
 • Hybrid Nanomaterials in Sensing Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ray Gunawidjaja, Ashish K. Mishra, Philips N. Gunawidjaja, Milana Lisunova
  Manuscript Due: Friday, 31 July 2015
  Publication Date: Friday, 18 December 2015
 • Diverse Applications of Nanoparticles and Their Environmental Concerns
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tae-Oh Kim, Sung-Eun Lee, Kikuo Okuyama, Alice Lee
  Manuscript Due: Friday, 31 July 2015
  Publication Date: Friday, 18 December 2015
 • Supramolecular Nanomedicine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruibing Wang, David Bardelang, Ian W. Wyman, Jidong Wang, Xingfu Xu
  Manuscript Due: Friday, 7 August 2015
  Publication Date: Friday, 25 December 2015
 • Nanowire Photonics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sudha Mokkapati, Zetian Mi, Hannah Joyce
  Manuscript Due: Friday, 14 August 2015
  Publication Date: Friday, 1 January 2016
 • Nanomaterials for Environmental Monitoring and Cleanup: Design, Synthesis, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Nguyen D. Hoa, Hugo Nguyen, Mohamed A. Shenashen
  Manuscript Due: Friday, 14 August 2015
  Publication Date: Friday, 1 January 2016
 • Bioinspired Photonic Nano- and Microstructures and Optical Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Young Min Song, Kamal Alameh, Jae-Woong Jeong, Hamza Kurt, Kyung I. Jang
  Manuscript Due: Friday, 14 August 2015
  Publication Date: Friday, 1 January 2016
 • Applications of Metal-Based Nanomaterials for Electrochemical Sensor and Biosensing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hassan Karimi-Maleh, Bankim J. Sanghavi, Necip Atar, Elen J. Sartori, Vinod K. Gupta
  Manuscript Due: Friday, 14 August 2015
  Publication Date: Friday, 1 January 2016
 • Gold Nanoparticles as Probes to Understand the Nanobiointerface
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Alaaldin M. Alkilany, Samuel E. Lohse, Morteza Mahmoudi, James C. Y. Kah
  Manuscript Due: Friday, 21 August 2015
  Publication Date: Friday, 8 January 2016
 • Hybrid Nanomaterials and Nanoarchitectures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Karthik Shankar, Xinjian Feng, Wei-Ssu Liao, Amit Vaish, Yuebing Zheng
  Manuscript Due: Friday, 28 August 2015
  Publication Date: Friday, 15 January 2016
 • Electrode Materials/Electrolyte for Lithium Battery
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xin Su, Qingliu Wu, Teng Zhang, Dawei Liu
  Manuscript Due: Friday, 28 August 2015
  Publication Date: Friday, 15 January 2016
 • Nanothermometry
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Laura M. Maestro, Emma M. Rodríguez, Luis M. Tapia
  Manuscript Due: Friday, 28 August 2015
  Publication Date: Friday, 15 January 2016
 • Emerging Phenomena and Applications of Ferroelectric Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Seungbum Hong, Geunhee Lee, Yoon-Young Choi
  Manuscript Due: Friday, 28 August 2015
  Publication Date: Friday, 15 January 2016
 • Nanomaterials for Alternative Routes to Fuels and Chemicals
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Susanta Mohapatra, Nusrat M. Sanghamitra, Basudev Swain, Ayyamperumal Sakthivel, Lawrence D’Souza
  Manuscript Due: Friday, 28 August 2015
  Publication Date: Friday, 15 January 2016
 • 3D Printing and Printed Electronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Beyong H. Ryu, Soshu Kirihara, Masayoshi Fuji, Jihoon Kim, Nathan Newman
  Manuscript Due: Friday, 4 September 2015
  Publication Date: Friday, 22 January 2016
 • Thin Film and Nanostructures for Storage, Memory, and Cognitive Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: You Yin, Peng Zhou, Je M. Yun, Hongxin Yang
  Manuscript Due: Friday, 11 September 2015
  Publication Date: Friday, 29 January 2016
 • Novel Developments in Computational and Theoretical Nanofluid Dynamics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Oluwole D. Makinde, Waqar A. Khan, Osman A. Beg, Zafar H. Khan, Kambiz Vafai
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Two-Dimensional Materials for Energy Conversion and Storage Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hemtej Gullapalli, Babu Ganguli, Sinu Mathew
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Novel Nanomaterials for Spintronics Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianshi Tang, Yongbing Xu, Zhongming Zeng, Zhigang Chen
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Nanomaterials for Medical and Dental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tae-Yub Kwon, Daniel S. Oh, Ramaswamy Narayanan
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Scanning Probe Microscopy for Functional Characterization of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Daniele Passeri, Michael Higgins, Jason Killgore, Bernard Nysten, Marco Rossi
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Graphene and 2D Materials: From Synthesis to Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Seong-Jun Jeong, Jian-Hao Chen, Fethullah Gunes, Bong H. Kim, Ju Min Lee
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Advances in Characterization and Modeling of Nano-reinforced Composites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Roham Rafiee, Timon Rabczuk, Abbas S. Milani, Konstantinos I. Tserpes
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Nanoparticle Synthesis by Atmospheric-Pressure Plasmas in Gas and Liquid Phases
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yong-Cheol Hong, Won J. Yi, Se-Youn Moon, Hyung R. Nam
  Manuscript Due: Friday, 2 October 2015
  Publication Date: Friday, 19 February 2016
 • Porous Nanomaterials for Water Separation
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Lingxue Kong, David Cornu, Kuo-Lun Tung, Ludovic Dumée
  Manuscript Due: Friday, 2 October 2015
  Publication Date: Friday, 19 February 2016