About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Applications of Nanomaterials in Multifunctional Polymer Nanocomposites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bin Li, Nazanin Emami, Guan Gong, Weidong Song
  Manuscript Due: Friday, 4 September 2015
  Publication Date: Friday, 22 January 2016
 • 3D Printing and Printed Electronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Beyong H. Ryu, Soshu Kirihara, Masayoshi Fuji, Jihoon Kim, Nathan Newman
  Manuscript Due: Friday, 4 September 2015
  Publication Date: Friday, 22 January 2016
 • Thin Film and Nanostructures for Storage, Memory, and Cognitive Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: You Yin, Peng Zhou, Je M. Yun, Hongxin Yang
  Manuscript Due: Friday, 11 September 2015
  Publication Date: Friday, 29 January 2016
 • Bioinspired Photonic Nano- and Microstructures and Optical Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Young Min Song, Kamal Alameh, Jae-Woong Jeong, Hamza Kurt, Kyung I. Jang
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 1 January 2016
 • Novel Developments in Computational and Theoretical Nanofluid Dynamics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Oluwole D. Makinde, Waqar A. Khan, Osman A. Beg, Zafar H. Khan, Kambiz Vafai
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Two-Dimensional Materials for Energy Conversion and Storage Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hemtej Gullapalli, Babu Ganguli, Sinu Mathew
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Novel Nanomaterials for Spintronics Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianshi Tang, Yongbing Xu, Zhongming Zeng, Zhigang Chen
  Manuscript Due: Friday, 18 September 2015
  Publication Date: Friday, 5 February 2016
 • Nanomaterials for Renewable Energy Storage: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sami U. Rather, Renju Zacharia, Arul M. Stephan, Lachezar A. Petrov, Jijeesh R. Nair
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Prospective Technologies for the Environment: Greener and Cleaner Future
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuan-Cheng Cao, Pingmei Guo, Elisabetta Comini
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Nanomaterials for Medical and Dental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tae-Yub Kwon, Daniel S. Oh, Ramaswamy Narayanan
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Scanning Probe Microscopy for Functional Characterization of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Daniele Passeri, Michael Higgins, Jason Killgore, Bernard Nysten, Marco Rossi
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Graphene and 2D Materials: From Synthesis to Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Seong-Jun Jeong, Jian-Hao Chen, Fethullah Gunes, Bong H. Kim, Ju Min Lee
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Advances in Characterization and Modeling of Nano-Reinforced Composites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Roham Rafiee, Timon Rabczuk, Abbas S. Milani, Konstantinos I. Tserpes
  Manuscript Due: Friday, 25 September 2015
  Publication Date: Friday, 12 February 2016
 • Nanoparticle Synthesis by Atmospheric-Pressure Plasmas in Gas and Liquid Phases
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yong-Cheol Hong, Won J. Yi, Se-Youn Moon, Hyung R. Nam
  Manuscript Due: Friday, 2 October 2015
  Publication Date: Friday, 19 February 2016
 • Porous Nanomaterials for Water Separation
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Lingxue Kong, David Cornu, Kuo-Lun Tung, Ludovic Dumée
  Manuscript Due: Friday, 2 October 2015
  Publication Date: Friday, 19 February 2016
 • Bionanocomposites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gary Chinga Carrasco, María C. Area, Youssef Habibi, Kristofer Gamstedt
  Manuscript Due: Friday, 9 October 2015
  Publication Date: Friday, 26 February 2016
 • Nanostructures for Biological Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tanmay Bera, Semra Ide, Nidhi Mahajan, Astha Malhotra
  Manuscript Due: Friday, 9 October 2015
  Publication Date: Friday, 26 February 2016
 • Nanoscale X-Ray Imaging: Principles, Techniques, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tao Sun, Xiaojing Huang, Huaidong Jiang, Byung M. Weon, Xianghui Xiao
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Carbon Based Nanomaterials for Energy and Environmental and Biological Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhiwei Peng, Zheng Yan, Lei Li, Bo Zhang, Guanhui Gao
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Novel Two-Dimensional Nanomaterials and Their Electronic and Spintronic Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Murong Lang, Xufeng Kou, Yanbin An, Junjie Liu
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Nanomaterial-on-Chip
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Meng Sun, Wendell K. T. Coltro, Yu Lei, Alexandru M. Grumezescu, Maogang Gong
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • 3D Nanoarchitectured Materials for Renewable Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fei Meng, Xingwang Zhang, Linsen Li, Audrey Forticaux
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • Advanced Nanostructured Materials for Renewable Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhengping Zhou, Qiquan Qiao, Qi Wang, Shuiliang Chen, Chuilin Lai
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • TiO2-Based Nanomaterials for Advanced Environmental and Energy-Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xujie Lü, Baoyu Xia, Cunming Liu, Yefeng Yang, Hao Tang
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • Impact of Nanoscience on Energy Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rizwan Raza, Bin Zhu, Imran Shakir, Nasar Ali, Wen-Yi Tan, Michael Z. Hu
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • High Energy Nanomaterials, Nanoporous Materials, and Nanoparticles
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Alexander Gromov, Filippo Maggi, Yann Batonneau
  Manuscript Due: Friday, 30 October 2015
  Publication Date: Friday, 18 March 2016
 • Nanotheranostics: Application of Nanostructured Materials for Advanced Diagnosis and Therapy
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wing-Cheung Law, Raphael Schneider, Ken-Tye Yong, Chih-Kuang Chen, Lavinia Balan
  Manuscript Due: Friday, 30 October 2015
  Publication Date: Friday, 18 March 2016
 • Synthesis and Application of Metal Nanowires
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jinting Jiu, Jean-Pierre Simonato, Peng He
  Manuscript Due: Friday, 6 November 2015
  Publication Date: Friday, 25 March 2016
 • Laser Synthesis of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bo Tan, Weidong Zhou, Amirhossein Tavangar
  Manuscript Due: Friday, 6 November 2015
  Publication Date: Friday, 25 March 2016
 • Nanomaterials for Stretchable and Flexible Energy Conversion/Energy Storage for Electronics: Synthesis, Simulation, and Characterization
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xin Li, Zeyuan Cao, Zenan Yu, Xinhui Xia
  Manuscript Due: Friday, 13 November 2015
  Publication Date: Friday, 1 April 2016
 • Functional Nanocomposites in Environmental Remediation
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiahua Zhu, Henry A. Colorado, Ziqi Sun, Yijun Shi
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Applications of Nanomaterials in Bioanalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhisong Lu, Yangyang Wang, Jie Song
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Graphene and Nanoparticles Based Composite Materials for Sensors and Energy Conversion
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chiara Ingrosso, Kulamani Parida, Sen Liu, Matteo Bruna, Daniel Popa
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Nanostructured Thermoelectric Materials and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hang Chi, Hyoungchul Kim, Wei Liu, Xianli Su, Xiaoyuan Zhou
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Hydrogen Storage Materials: From Fundamental Science towards Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Claudio Pistidda, Sebastaino Garroni, Fabbiana C. Gennari, Chiara Milanese
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Engineering Materials at the Nanoscale: Synthesis, Architecture, and Biomedical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Liangliang Hao, Chuan Zhang, Tuncay Ozel, Ali Alhasan
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Multiscale Modeling in Design of Nanoparticles for Targeted Drug Delivery
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ying Li, Martin Kröger, Shan Tang, Xianqiao Wang
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Graphene Nanotechnology for Energy Production and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Renyun Zhang, Jeng-Yu Lin, Yibing Xie, Egon Pavlica, Shiren Wang
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Smart Polymeric Nanocarriers
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianxun Ding, Yilong Cheng, Mingqiang Li, Ruxandra Gref, Xuesi Chen
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Nanostructured Block Copolymer Based Materials for Optical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Raquel Fernández, Connie Ocando, Haritz Etxeberria
  Manuscript Due: Friday, 4 December 2015
  Publication Date: Friday, 22 April 2016
 • Advances in Nanoporous Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Krishna Kant, Gurvinder Singh, Mahaveer Kurkuri
  Manuscript Due: Friday, 4 December 2015
  Publication Date: Friday, 22 April 2016
 • Recent Advances in Bionanocomposites: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tamara Posati, Morena Nocchetti, Subinoy Rana, Carmen del Hoyo Martinez
  Manuscript Due: Friday, 18 December 2015
  Publication Date: Friday, 6 May 2016
 • Nanostructured Carbon Materials: From Nanoscale Modifications to Macroscopic Functional Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Brigitte Vigolo, Abdul Rahman Mohamed, Felipe Caballero-Briones, Gianrico Lamura
  Manuscript Due: Friday, 18 December 2015
  Publication Date: Friday, 6 May 2016
 • Advanced Nanomaterials for Photon Detection
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiang Wu, Peter Carrington, Yu-Lun Chueh, Yanbo Li, Guifu Zou
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanohybrid Materials for Energy and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saji T. Kochuveedu, Masakazu Anpo, Xie Quan, Umakant M. Patil
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanostructured Optoelectronics: Materials and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hieu P. T. Nguyen, Shamsul Arafin, James Piao, Tran V. Cuong
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Ferroic Nanostructures for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sayan Chandra, Adriana I. Figueroa, Raja Das, Vera Cuartero
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanoscale Biological Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kilho Eom, Serdal Kirmizialtin, Yaling Liu, Zhiping Xu
  Manuscript Due: Friday, 1 January 2016
  Publication Date: Friday, 20 May 2016
 • Functional Nanostructured Films for Sustainable Energy and Information Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: José M. García-Martín, Konstantinos P. Giannakopoulos, Juan Escrig
  Manuscript Due: Friday, 8 January 2016
  Publication Date: Friday, 27 May 2016
 • Multiferroic and Magnetic Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wang Wang, Yaodong Yang, Su-Chul Yang
  Manuscript Due: Friday, 15 January 2016
  Publication Date: Friday, 3 June 2016
 • Mesoporous Materials for Emerging Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Pushpendra Kumar, Jonathan M. Zuidema, Reza Kharaghani, Clive Oliver, Carlos Trenado
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • 2D Nanomaterials for Energy and Flexible Devices Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shailesh Kumar, Qijin Cheng, Rakesh Kumar, Navneet Soin, Adrian Balan
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Nanocrystalline Metals for Structural Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Haiming Wen, Xiaozhou Liao, Rinat Islamgaliev, Jagannathan Rajagopalan, Yaojun Lin
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Nanomaterials for Cancer Phototheranostics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Peng Huang, Daishun Ling, Jibin Song, Gang Liu, Jin Xie
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Advances in Two-Dimensional Inorganic Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Li Cao, Mohammed Meziani, Fushen Lu, Leilei Tian, Lucia M. Veca, Pengju Luo
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Characterization, Synthesis, and Applications of 1D, 2D, and 3D Polymeric, Carbon, and TMD-Based Nanostructures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Paulo T. Araujo, Newton M. Barbosa-Neto, Waldeci P. Feio, Yi-Hsien Lee, Hung-Ta Wang
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Colloidal Nanomaterials: Preparations, Physicochemical Characterizations, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hua Zou, Sabine Szunerits, Kwang-Leong Choy, Raul Arenal
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Nanostructured Carbon Materials for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fatih Sen, Veysel Kayser, Sebastian Kruss, Ali Sekizkardes
  Manuscript Due: Friday, 19 February 2016
  Publication Date: Friday, 8 July 2016
 • Development of Polymer Nanocomposites for Aerospace Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gaurav Mago, Zoubedia Ounaies, Shanfeng Wang, Raman P. Singh
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016