About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Engineering Applications of Intelligent Monitoring and Control 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingsong Xu, Pak-Kin Wong, Minping Jia, Chengjin Zhang, Ping-Lang Yen
  Manuscript Due: Friday, 18 April 2014
  Publication Date: Friday, 5 September 2014
 • Stochastic Systems 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Weihai Zhang, Xuejun Xie, Suiyang Khoo, Guangchen Wang, Wuquan Li, Ming Gao
  Manuscript Due: Friday, 25 April 2014
  Publication Date: Friday, 12 September 2014
 • Mathematical Methods and Modeling in Machine Fault Diagnosis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruqiang Yan, Xuefeng Chen, Weihua Li, Shuangwen Sheng
  Manuscript Due: Friday, 2 May 2014
  Publication Date: Friday, 19 September 2014
 • Mathematical Modeling Research in Fashion and Textiles Supply Chains and Operational Control Systems 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tsan-Ming Choi, Xiaohang Yue, Chun-Hung Chiu, Pui-Sze Chow
  Manuscript Due: Friday, 2 May 2014
  Publication Date: Friday, 19 September 2014
 • System Simulation and Control in Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Her-Terng Yau, Maciej J. Ogorzalek, Frode Eika Sandnes, Cheng Siong LEE (Vincent), Yunhua Li
  Manuscript Due: Friday, 16 May 2014
  Publication Date: Friday, 3 October 2014
 • Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in Energy Science and Engineering 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhijun Zhang, Hua-Shu Dou, Ireneusz Zbicinski, Zhonghua Wu, Jun Liu
  Manuscript Due: Friday, 16 May 2014
  Publication Date: Friday, 3 October 2014
 • Mathematical Modeling and Optimization for Food Packaging Technologies and Safety
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Li-xin Lu, Kit Keith L. Yam, Dong Sun Lee, Zhi-wei Wang, Panuwat Suppakul
  Manuscript Due: Friday, 6 June 2014
  Publication Date: Friday, 24 October 2014
 • Swarm Intelligence in Engineering 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Baozhen Yao, Fang Zong, Bin Yu, Rui Mu
  Manuscript Due: Friday, 6 June 2014
  Publication Date: Friday, 24 October 2014
 • Recent Advances on Modeling, Control, and Optimization for Complex Engineering Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kang Li, Xingsheng Gu, Minrui Fei, Guido Maione
  Manuscript Due: Friday, 6 June 2014
  Publication Date: Friday, 24 October 2014
 • Time-Delay Systems and Its Applications in Engineering 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ligang Wu, Hak-Keung Lam, Yuxin Zhao, Zhan Shu
  Manuscript Due: Friday, 6 June 2014
  Publication Date: Friday, 24 October 2014
 • Theory and Applications of Complex Networks 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tingwen Huang, Qinggang Meng, Zhichun Yang, Chuandong Li, He Huang, Jianguo Du
  Manuscript Due: Friday, 6 June 2014
  Publication Date: Friday, 24 October 2014
 • New Challenges in Fractional Systems 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guido Maione, Raoul R. Nigmatullin, J. Tenreiro Machado, Jocelyn Sabatier
  Manuscript Due: Friday, 13 June 2014
  Publication Date: Friday, 31 October 2014
 • Mathematical Applications to Reliability and Maintenance Problems in Engineering Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wenbin Wang, Philip Scarf, Enrico Zio, Shaomin Wu
  Manuscript Due: Friday, 4 July 2014
  Publication Date: Friday, 21 November 2014
 • Adaptive Neurofuzzy Control for Nonlinear Dynamical Systems Using Output Feedback
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gerasimos Rigatos, Hassan Yousef, Abdesselem Boulkroune, Guchuan Zhu
  Manuscript Due: Friday, 4 July 2014
  Publication Date: Friday, 21 November 2014
 • Coordinated Control and Estimation of Multiagent Systems with Engineering Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Housheng Su, Michael Z. Q. Chen, Qing Hui, Wei Zhang, Fanglai Zhu
  Manuscript Due: Friday, 25 July 2014
  Publication Date: Friday, 12 December 2014
 • Modeling and Simulation in Transportation Engineering 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wuhong Wang, Geert Wets, Heiner Bubb, Huimin Niu, Hong Chen
  Manuscript Due: Friday, 1 August 2014
  Publication Date: Friday, 19 December 2014
 • Mathematical Modeling and Analysis of Soft Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shifei Ding, Zhongzhi Shi, Ke Chen, Ahmad Taher Azar
  Manuscript Due: Friday, 1 August 2014
  Publication Date: Friday, 19 December 2014
 • Combustion Fluctuations and Related Phenomena in Combustion Engines
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Grzegorz Litak, Alejandro Medina, K. Dean Edwards
  Manuscript Due: Friday, 8 August 2014
  Publication Date: Friday, 26 December 2014
 • Logistics Systems Optimization under Competition
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tsan-Ming Choi, Kannan Govindan, Lijun Ma
  Manuscript Due: Friday, 8 August 2014
  Publication Date: Friday, 26 December 2014
 • Stability and Control of Stochastic Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Quanxin Zhu, Weihai Zhang, Ramachandran Raja, Rajan Rakkiyappan, Hamid R. Karimi
  Manuscript Due: Friday, 8 August 2014
  Publication Date: Friday, 26 December 2014
 • Advanced Modeling and Services Based Mathematics for Ubiquitous Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: James J. Park, Hong Shen, Jiannong Cao, Young-Sik Jeong, Fatos Xhafa
  Manuscript Due: Friday, 8 August 2014
  Publication Date: Friday, 26 December 2014
 • Recent Advances on the Theory and Applications of Networked Control Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yun-Bo Zhao, Peng Shi, Xi-Ming Sun, Jinhui Zhang
  Manuscript Due: Friday, 15 August 2014
  Publication Date: Friday, 2 January 2015
 • Extreme Learning Machine on High Dimensional and Large Data Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhiping Lin, Jiuwen Cao, Tao Chen, Yi Jin, Zhan-li Sun, Amaury Lendasse
  Manuscript Due: Friday, 22 August 2014
  Publication Date: Friday, 9 January 2015
 • Mathematical Methods and Algorithms for Ubiquitous Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guoqiang Zhang, Yoshinori Hayafuji, Jaime Lloret, Xue Chen, Jingjing Zhou
  Manuscript Due: Friday, 29 August 2014
  Publication Date: Friday, 16 January 2015
 • Mathematical and Computational Topics in Design Studies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Teen-Hang Meen, Stephen D. Prior, Kuei-Shu Hsu, Artde K.-T. Lam
  Manuscript Due: Friday, 29 August 2014
  Publication Date: Friday, 16 January 2015
 • Computational Methods for Engineering Science
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kim M. Liew, L. W. Zhang, Junuthula N. Reddy, Shaofan Li
  Manuscript Due: Friday, 29 August 2014
  Publication Date: Friday, 16 January 2015
 • Modeling and Analysis in Thermodynamics and Heat Transfer
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gongnan Xie, John C. Chai, Di Zhang, Christopher G. Jesudason, Hao-Chun Zhang
  Manuscript Due: Friday, 5 September 2014
  Publication Date: Friday, 23 January 2015
 • Fault Detection, Isolation, Estimation, and Accommodation of Dynamic Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ke Zhang, Peng Shi, Vincent Cocquempot, Bin Jiang
  Manuscript Due: Friday, 5 September 2014
  Publication Date: Friday, 23 January 2015
 • Efficient Preconditioners for Large Scale Scientific Computing and Their Applications to Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Luca Bergamaschi, Stefania Bellavia, José Marín Mateos-Aparicio
  Manuscript Due: Friday, 12 September 2014
  Publication Date: Friday, 30 January 2015
 • Nature-Inspired Algorithms and Applications: Selected Papers from CIS2013
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuping Wang, Yiu-ming Cheung, Xiaozhi Gao
  Manuscript Due: Friday, 19 September 2014
  Publication Date: Friday, 6 February 2015
 • Shape and Topology Optimization for Complicated Engineering Structures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ji-Hong Zhu, Pierre Beckers, Marc Dahan, Jun Yan, Chao Jiang
  Manuscript Due: Friday, 26 September 2014
  Publication Date: Friday, 13 February 2015
 • Computational Problem-Solving in Wireless Communication Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wendong Xiao, Zhenhai Shao, Hsuan-Ling Kao, Xuejun Li, Sajal K. Das
  Manuscript Due: Friday, 26 September 2014
  Publication Date: Friday, 13 February 2015