About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Selected Papers from “The 9th International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA 2014)”
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mario J. Perez-Jimenez, Linqiang Pan, Gexiang Zhang, Andrei Paun, Alberto Leporati
  Manuscript Due: Friday, 11 July 2014
  Publication Date: Friday, 19 September 2014
 • Recent Advancements in Soft Computing and its Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Albert Victoire, Anand Paul, SN Deepa, Jaiji Wu
  Manuscript Due: Friday, 29 August 2014
  Publication Date: Friday, 10 October 2014
 • Applied Soft Computing for Information Technology and Decision Making
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guiwu Wei, Jiamin M. Wang, Xiaofei Zhao, José M. Merigó
  Manuscript Due: Friday, 29 August 2014
  Publication Date: Friday, 16 January 2015
 • Recent Advances in Knowledge Based Technologies and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiangfeng Luo, Zheng Xu, Qing Li, Yunhuai Liu, Wolfgang Nejdl, Lizhe Wang
  Manuscript Due: Friday, 5 September 2014
  Publication Date: Friday, 14 November 2014
 • Security of Information and Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Iftikhar Ahmad, Aneel Rahim, Adeel Javed, Hafiz Malik
  Manuscript Due: Friday, 12 September 2014
  Publication Date: Friday, 30 January 2015
 • Bioinspired Computation and Its Applications in Operation Management 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tinggui Chen, Jianjun Yang, Kai Huang, Qiang Cheng
  Manuscript Due: Friday, 26 September 2014
  Publication Date: Friday, 13 February 2015
 • Recent Advances on Cognitive Informatics and Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhihua Cui, Rajan Alex, Xiaozhi Gao, B. K. Panigrahi, Renbin Xiao
  Manuscript Due: Friday, 3 October 2014
  Publication Date: Friday, 20 February 2015
 • Network Surveillance and Intruder Detection
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Al-Sakib Khan Pathan, Tarem Ahmed, Danda B. Rawat, Zahoor Khan, Pasquale Pace
  Manuscript Due: Friday, 17 October 2014
  Publication Date: Friday, 6 March 2015
 • Emergence and Impact of Media-Empowered Content
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hwa-Young Jeong, Kurosh Madani, Hai Jiang
  Manuscript Due: Friday, 17 October 2014
  Publication Date: Friday, 6 March 2015
 • Recent Advancements in Mobile Computing and Personalized Recommendation
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wanneng Shu, Hao Chen, Gelan Yang, Yu Gu
  Manuscript Due: Friday, 24 October 2014
  Publication Date: Friday, 13 March 2015
 • Theory and Application on Rough Set, Fuzzy Logic, and Granular Computing
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xibei Yang, Weihua Xu, Yanhong She
  Manuscript Due: Friday, 7 November 2014
  Publication Date: Friday, 27 March 2015
 • Advances in Brain-Computer Interface
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yi-Hung Liu, Chin-Teng Lin, Tzyy-Ping Jung, Shi-An Chen, Lun-De Liao
  Manuscript Due: Friday, 7 November 2014
  Publication Date: Friday, 27 March 2015
 • Embedded Vision Architectures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Christophe Bobda, Ali Ahmadinia, Miaoqing Huang, Walter Stechele
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • Recent Advances in Intelligent Techniques for Games
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kyung-Joong Kim, Sung-Bae Cho, Ruck Thawonmas, Jacek Mańdziuk
  Manuscript Due: Friday, 28 November 2014
  Publication Date: Friday, 17 April 2015
 • New Convergence Technologies and Applications for the Era of Machine-to-Machine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Changhoon Lee, Fathos Xhafa, Neal Naixue Xiong
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Soft Computing Techniques in Network Security
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bekir Karlik, Harald Baier, Abdulhamit Subasi, Mustafa Atici
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Quality Management in Distributed Environments and Global Software Development
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sanjay Misra, Luis Fernández-Sanz, Yingxu Wang
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Artificial Intelligence and Its Trends in Medicine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hamdan O. Alanazi, Ajith Abraham, Patrice Boursier, Abdul H. Abdullah, Khairuddin Omar, Moussa Larbani
  Manuscript Due: Friday, 5 December 2014
  Publication Date: Friday, 24 April 2015
 • Recent Advancements in Big Data and Its Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shuqiang Wang, Purnamrita Sarkar, Kang Li, Zijun Zhang, Yanyan Shen, Jordan Boyd-Graber
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Big-Data Computing in Social Media
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shangbo Zhou, Dacheng Tao, Xue li, Ying Xie, Hong Man, Ling Chen
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Recent Advances in Machine Learning Theory and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fei Yu, Chin-Chen Chang, Yiqin Lu, Jian Shu, Shifei Ding
  Manuscript Due: Friday, 19 December 2014
  Publication Date: Friday, 8 May 2015
 • Advanced Mathematical Models and Analysis in Cryptography and Security for Ubi-Comp
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: James J. Park, Isaac Woungang, Soon M. Chung, Neil Y. Yen
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Automated Software Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hui Liu, Tian Zhang, Xiao He, Yijun Yu, Jian Yu
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Dealing with Complexity: Educational Data and Tools for Learning Analytics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Francisco José García-Peñalvo, Ricardo Colomo-Palacios, Ángel Hernández-García, David Griffiths, Miguel Ángel Conde-González
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Application Models for Interactive Public Displays
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jorge Carlos Cardoso, Rui José, Sarah Clinch, Ivan Elhart
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Nature-Inspired Algorithms and Their Applications in Engineering
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xinyu Li, Liang Gao, M. Fatih Tasgetiren, Quanke Pan, Guoqing Jin
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Theory and Application of Soft Computing Methods
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kuei-Hu Chang, K. Subramani, Norihiro Kamide, Jin-Han Park, Ching-Hsue Cheng
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Recent Advances in Agile Software Product Development
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Alok Mishra, Juan Garbajosa, Pekka Abrahamsson, Xiaofeng Wang, Jan Bosch
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Advanced Convergence Technologies and Theories for Indoor Localization
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Long Cheng, Shuai Li, Hongbo Liu, Hao Wu
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Wellness Technologies and Services for Future Life Care
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Young-Sik Jeong, Hamid Reza Arabnia, James J. Park, Han-Chieh Chao, Se Dong Min, Damien Sauveron
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Choquet Integral Models and Their Monte Carlo Simulations
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiunn-I Shieh, Hsiang-Chuan Liu, Phillip C.-Y. Sheu, Ben-Chang Shia, Zhi Geng
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • User-Centric Healthcare Data Analysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Uwe Aickelin, Jenna Reps, Paulo Lisboa, Grazziela Figueredo, Nelson Ebecken
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Human Language Technologies for Educational Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Liang-Chih Yu, Lung-Hao Lee, Glenn Stockwell, Lung Hsiang Wong, Xiaofei Lu
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Anomaly Detection in Big Data: Challenges, Applications, and Techniques
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: José Camacho, Pedro García-Teodoro, José María González-Martínez, Miriam Capretz, Luis Eduardo Mújica
  Manuscript Due: Friday, 20 February 2015
  Publication Date: Friday, 10 July 2015