Waqar Ahmed Qureshi

Research Centre of Fluid Machinery Engineering and Technology, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu, People's Republic of China., China

0000-0001-7985-2123