Terese Lovas

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway