Ching-Fu Shen

Department of Applied math. National Sun Yat-Sen U., Taiwan