Marzhan Myrzakhanova

Kokshetau University, Kazakhstan