Xue-qing Liu

Jianghan Univ, Dept Polymer Mat & Engn, China