Jingjing Zhang

School of Management, Jiangsu University, China

0000-0001-5595-6606