Tomáš Cmorej

Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, Štúrova 31, 080 01 Prešov, Slovak Republic, Slovakia