Yoshihito Sanuki

Kitakyushu Municipal Yahata Hospital, Japan