Zhong Shi

Emergency Department, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400037, China, China