Yu-Mei She

Yunnan Nationalities University, China