Jingjing Kang

School of Medicine, Jiangsu University, China