Jen Shiu

Department of Electrical Engineering, National Chin-Yi University of Technology, Taiwan