Letizia Mezzasoma

University of Perugia, Italy

0000-0002-6159-0927