Rui Shen

The First Affiliated Hospital of Xian Jiaotong University, China