Xing Xu

School of Business Administration, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, 330013, China