Shiao-Han Chen

Department of Emergency Medicine - Shuang Ho hospital, Taipei Medical University, Taiwan