Katarzyna Gardian

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Poland