(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 3: Spatial characteristics of the Langat River Basin include (a) land use map, (b) annual precipitation, (c) minimum temperature, and (d) maximum temperature.