Figure 16: (d) The tetrapyrole derivative porphynogen, a synthetic precursor of the porphyrin ligand. (a) Porphyrin. (b) Chlorin. (c) Bacteriochlorin. (d) Porphyrinogen. (e) Corrin.