Table 2: Selected siRNAs and their off-target overlap with on-targets of miRNAs from tarbase.

On-target gene symbolsiRNA antisense strandsiRNA idOff-target gene symbolTarget of endogenous miRNA

WNK3AAAUACUGACAAACGUGAGGCs35278ZEB1/TCF8hsa-miR-200b
STRADBAAAUACUGAUAUCCAAUGGGCs30875ZEB1/TCF8hsa-miR-200b
MAPK4UAAUGCUGAUCAACGAUCCUUSI00606011BACH1hsa-miR-155
MAPK4UAAUGCUGAUC AACGAUCCUUSI00606011TP53INP1hsa-miR-155
WNK3AAAUACUGACAAACGUGAGGCs35278REREhsa-miR-429
PLXNA3AAAGUGCUUCCAUUGAUGAUGs30979Cyclin D2hsa-miR-302b
PLXNA3AAAGUGCUUCCAUUGAUGAUGs30979MBNL2hsa-miR-302d
PLXNA3AAAGUGCUUCCAUUGAUGAUGs30979VEGFhsa-miR-372
PLXNA3AAAGUGCUUCCAUUGAUGAUGs30979APPhsa-miR-520c-3p
TYRO3UUGGCACUAAAGGUCACCGUUSI00288344Mitfhsa-miR-96
ITPKBUUGGUCCAUAGUCUCCCUCUGSI04435592KCNQ1hsa-miR-133a
TNK1UAAUGCUCCAGGAUGCGCCAGSI03649674MEIS1hsa-miR-155
PACSIN1UUGGUCCCUCAGAUGGGCCUGSI00127918Pitx3hsa-miR-133b