Table 8: Standard errors and confidence/credible intervals for and .


MLE 27.783002.00507(23.8531−31.7129)2.113940.30512(1.5159−2.7120)
BS 27.773082.00435(23.8446−31.7016)2.063160.29779(1.4795−2.6468)
BL 27.678091.99749(23.7630−31.5932)2.044320.29507(1.4745−2.6142)
BG27.763652.00367(23.8365−31.6908)2.039690.29440(1.4627−2.6167)
BL 27.869182.01129(23.9271−31.8113)2.083180.30068(1.4938−2.6725)
BG27.770722.00418(23.8425−31.6989)2.057060.29691(1.4751−2.6390)
BL 27.576501.99016(23.6758−31.4772)2.021960.29184(1.4499−2.5940)
BG27.758952.00333(23.8324−31.6855)2.029020.29286(1.4550−2.6030)
BL 27.974482.01889(24.0175−31.9315)2.110540.30463(1.5135−2.7076)
BG27.775442.00452(23.7043−31.7043)2.069370.29869(1.4839−2.6548)

ML: Maximum Likelihood, BG: General Entropy, BL: LINEX, BS: Squared Error, CI: Confidence/Credible Interval, s.e: Standard error.