Table 1: The fractal dimension values of urban boundaries and ASEs of the area-perimeter relations of 31 megacities in China in 1990 and 2000.

City19902000
Scaling exponent (b)Boundary dimension 1 ( )*Boundary dimension 2 ( )**Scaling exponent (b)Boundary dimension 1 ( )*Boundary dimension 2 ( )**

Anshan0.7351.4691.2500.6901.3801.174
Beijing0.7511.5021.2770.7221.4441.228
Changchun0.7021.4041.1940.7011.4011.192
Changsha0.7661.5321.3030.7631.5261.298
Chengdu0.8381.6761.4250.8371.6741.424
Chongqing0.7531.5051.2810.7231.4461.230
Dalian0.7451.4891.2670.7371.4741.254
Fushun0.7061.4111.2010.6831.3661.162
Guangzhou0.7021.4031.1940.7721.5441.313
Guiyang0.8741.7481.4870.8711.7421.482
Hangzhou0.8001.5991.3610.7831.5651.332
Harbin0.6851.3691.1650.6541.3071.112
Jilin0.7121.4241.2110.7161.4321.218
Jinan0.7171.4331.2200.7321.4631.245
Kunming0.7941.5881.3510.7361.4721.252
Lanzhou0.7411.4821.2600.7361.4711.252
Nanchang0.7271.4541.2370.7511.5021.277
Nanjing0.7851.5691.3350.7471.4941.271
Qingdao0.6891.3771.1720.6531.3051.111
Qiqihaer0.6781.3551.1530.6701.3401.140
Shanghai0.7411.4811.2600.7111.4221.209
Shenyang0.6501.3001.1060.6391.2781.087
Shijiazhuang0.7861.5711.3370.7331.4661.247
Taiyuan0.7771.5541.3220.7691.5381.308
Tangshan0.7501.5001.2760.7281.4561.238
Tianjin0.6881.3761.1700.6781.3561.153
Urumchi0.7241.4471.2320.7211.4411.226
Wuhan0.7381.4751.2550.7471.4941.271
Xian0.7311.4611.2430.6831.3661.162
Zhengzhou0.7531.5061.2810.7131.4261.213
Zibo0.7631.5251.2980.7471.4931.271

Average0.7421.4831.2620.7271.4541.237

The scaling exponent and the first kind of fractal dimension values (boundary dimension 1) were estimated and provided by Dr. Xinsheng Wang, who assumed that the dimension of urban form is (see [38]). **The second kind of fractal dimension values (boundary dimension 2) was estimated through the scaling exponent values by this paper’s author, who assumed that the dimension of urban form is