Table 2: Hinterland freight origins in Fujian province.

No.Name of freight originDemand volume (tons/year)

1Fuzhou597646
2Xiamen796707
3Putian117423
4Sanming33216
5Quanzhou886176
6Zhangzhou363424
7Nanping52748
8Ningde49893
9Longyan30222