Table 4: Average efficiency values of creative human capital in different provinces during 2003–2010.

First stageThird stage
TEPTESETEPTESE

Beijing0.5120.5130.9970.5240.6450.815
Tianjin0.7980.8080.9870.7920.9320.851
Hebei1.0001.0001.0000.9660.9980.968
Shanxi1.0001.0001.0000.8040.9900.812
Inner Mongolia0.8850.8970.9860.7380.9580.771
Liaoning0.7720.7750.9970.7830.9110.860
Jilin0.7320.7380.9910.7230.9370.773
Heilongjiang0.7530.7610.9900.7550.8870.852
Shanghai0.6700.6740.9930.6680.8290.808
jiangsu0.8910.9410.9470.9430.9520.990
Zhejiang0.9100.9130.9970.9070.9400.966
Anhui0.9930.9940.9980.9880.9970.991
Fujian0.8690.8750.9930.8600.9610.896
Jiangxi0.9880.9900.9990.9540.9900.964
Shandong0.9600.9910.9680.9931.0000.993
Henan1.0001.0001.0000.9980.9991.000
Hubei0.8620.8890.9700.8950.9130.980
Hunan0.8710.8930.9760.8670.9330.930
Guangdong0.8910.8990.9910.9531.0000.953
Guangxi1.0001.0001.0000.8661.0000.866
Hainan0.9180.9630.9540.8321.0000.832
Chongqing0.8510.8590.9900.8400.9130.920
Sichuan0.8820.8870.9950.8790.9200.956
Guizhou1.0001.0001.0000.7740.9660.803
Yunnan0.8180.8270.9890.7880.9280.851
Tibet0.8661.0000.8660.6501.0000.650
Shaanxi0.7840.7880.9950.7860.8530.921
Gansu0.8810.9020.9770.8490.9310.912
Qinghai0.9201.0000.9200.4860.9820.495
Ningxia0.7180.9240.7820.6051.0000.605
Xinjiang0.8920.9220.9670.6960.9710.718