Table of Contents Author Guidelines Submit a Manuscript
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Volume 2014, Article ID 256268, 6 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/256268
Research Article

Compound Danshen Dripping Pill Pretreatment to Prevent Contrast-Induced Nephropathy in Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Department of Cardiology, Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050000, China

Received 25 June 2014; Revised 16 September 2014; Accepted 17 September 2014; Published 16 October 2014

Academic Editor: Ching Lan

Copyright © 2014 Rong Yang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Citations to this Article [10 citations]

The following is the list of published articles that have cited the current article.

  • Zhishen Xie, Thanh Loi Truong, Pei Zhang, Fengguo Xu, Xiaojun Xu, and Ping Li, “Dan-Qi prescription ameliorate insulin resistance through overall corrective regulation of glucose and fat metabolism,” Journal of Ethnopharmacology, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Fengmei Lian, Lie Wu, Jiaxing Tian, Ming Jin, Shuiping Zhou, Min Zhao, Lijuan Wei, Yanlin Zheng, Yuliang Wang, Mingchang Zhang, Wei Qin, Zhifeng Wu, Chun-Su Yuan, and Xiaolin Tong, “The effectiveness and safety of a Danshen-containing Chinese herbal medicine for diabetic retinopathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter clinical trial,” Journal of Ethnopharmacology, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Shuyuan Cao, Lei Li, Zhan Zhang, Yuting Ye, Lijun Chen, Yuan Li, Xinyu Yu, Ye Yang, Li Wang, and Zhong Li, “Metabolic transformation evidence of caffeic acid derivatives in male rats after the oral administration of functional food by UPLC coupled with a hybrid quadrupole-orbitrap mass spectrometer,” RSC Advances, vol. 5, no. 22, pp. 16960–16967, 2015. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Jiahua Guo, Yonghong Yong, Jiye Aa, Bei Cao, Runbin Sun, Xiaoyi Yu, Jingqiu Huang, Na Yang, Lulu Yan, Xinxin Li, Jing Cao, Nan Aa, Zhijian Yang, Xiangqing Kong, Liansheng Wang, Xuanxuan Zhu, Xiaohui Ma, Zhixin Guo, Shuiping Zhou, He Sun, and Guangji Wang, “Compound danshen dripping pills modulate the perturbed energy metabolism in a rat model of acute myocardial ischemia,” Scientific Reports, vol. 6, no. 1, 2016. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Xian Zhou, Valentina Razmovski-Naumovski, Antony Kam, Dennis Chang, Chunguang Li, Alan Bensoussan, and Kelvin Chan, “Synergistic Effects of Danshen (Salvia Miltiorrhizae Radix et Rhizoma) and Sanqi (Notoginseng Radix et Rhizoma) Combination in Angiogenesis Behavior in EAhy 926 Cells,” Medicines, vol. 4, no. 4, pp. 85, 2017. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Zhao-Hui Ni, Jing-Ai Fang, Han-Lu Ding, Hong-Tao Yang, Zhi-Ming Ye, Guang-Yan Cai, Li-Juan Zhao, Wen-Hua Zhou, Zhao Hu, Ri-Bao Wei, Xiang-Mei Chen, Li-Qun He, Hong-Li Lin, Nian-Song Wang, Gui-Hua Jian, Xu-Sheng Liu, Ying Zheng, Wang Guo, Ya-Ni He, Li-Hua Wang, Ya-Ping Wang, Ren-Huan Yu, Wen-Ge Li, Hui-Juan Mao, Yong-Li Zhan, Chen Yao, Xiao-Hong Cheng, and Yu-Ning Liu, “Efficacy and safety of niaoduqing particles for delaying moderate-to-severe renal dysfunction: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical study,” Chinese Medical Journal, vol. 130, no. 20, pp. 2402–2410, 2017. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Huan-huan Pang, Mei-fang Jiang, Qin-hui Wang, Xiao-ye Wang, Wei Gao, Zhi-hao Tian, and Jian-mei Huang, “Metabolic profile of danshen in rats by HPLC-LTQ-Orbitrap mass spectrometry,” Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, vol. 19, no. 3, pp. 227–244, 2018. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Ying Zheng, Wen-hua Zhou, Ya-ping Wang, Jing-ai Fang, Han-lu Ding, Li-hua Wang, Ren-huan Yu, Nian-song Wang, Hui-juan Mao, Chen Yao, Guang-yan Cai, Li-qun He, Gui-hua Jian, Zhao-hui Ni, Ya-ni He, Hong-tao Yang, Li-juan Zhao, Wen-ge Li, Zhi-ming Ye, Wang Guo, Yong-li Zhan, Zhao Hu, Xiang-mei Chen, Yu-ning Liu, Xu-sheng Liu, Xiao-hong Cheng, and Hong-li Lin, “Effects of Niaoduqing Particles (尿毒清颗粒) on Delaying Progression of Renal Dysfunction: A Post-trial, Open-Label, Follow-up Study,” Chinese Journal of Integrative Medicine, 2018. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Wei Li, Yi Wu, Mali Wan, Yang Chu, Xiangyang Wang, Shuming Li, Zuhui Liu, Xue Chen, Navaneethakrishnan Polachi, Shuiping Zhou, and He Sun, “Simultaneous Determination of Three Saponins in Human Plasma after Oral Administration of Compound Danshen Dripping Pills by LC-MS/MS and Its Application in a Pharmacokinetic Study,” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2019. View at Publisher · View at Google Scholar
  • Shuna Cui, Shanshan Chen, Qingqing Wu, Tingting Chen, and Shihua Li, “A network pharmacology approach to investigate the anti-inflammatory mechanism of effective ingredients from Salvia miltiorrhiza,” International Immunopharmacology, pp. 106040, 2019. View at Publisher · View at Google Scholar