Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine / 2019 / Article / Tab 1

Research Article

Shengjing Capsule Improves Spermatogenesis through Upregulating Integrin α6/β1 in the NOA Rats

Table 1

Main active principles of Shengjing capsules.

FormulaPercentage

Lu Rong (Pilose Antler)10.53
Gou Qi Zi (Lycium barbarum)10.53
Ren Shen (Panax ginseng)10.53
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps sinensis)10.53
Yin Yang Huo (Epimedium herb)10.53
Sha Wan Zi (Astragalus complanatus)5.26
Tu Si Zi (Semen Cuscutae)5.26
Huang Jing (Rhizoma Polygonati)5.26
He Shou Wu (Polygonum multiflorum)5.26
Sang Shen (mulberry)2.63
Bu Gu Zhi (Psoralea corylifolia)2.63
Gu Sui Bu (Rhizoma Drynariae)2.63
Xian Mao (Curculigo orchioides)2.64
Jin Ying Zi (Rosa laevigata Michx.)2.63
Fu Pen Zi (Rubus chingii)2.63
Du Zhong (Eucommia ulmoides)2.63
Da Xue Teng (Sargentodoxa cuneata)2.63
Ma Bian Cao (Verbena officinalis)2.63
Yin Xing Ye (Ginkgo biloba leaves)2.63