International Journal of Agronomy / 2013 / Article / Tab 6

Research Article

Analysis of Essential Elements for Plants Growth Using Instrumental Neutron Activation Analysis

Table 6

Average elemental concentration per LGA.

Sampling sitesMnKFeAlTiCaVNaMgDy

Paikoro (Av)1722.5369519.6185602215313518.95210.220384.13
Lapai (Av)1022.48020162.671310573175517579282.4512505.513.72
Mokwa (Av)298.98145210.42629503415981096.345480.25201516.5
Katcha (Av)38454355361.97479502830172051394.5200501.41
Bida (Av) 6755283083.11307002075277525.3374943034.39
Agaie (Av)648.5699010.51320004380549020.55800481858.28
Suleja (Av)413477515.517005034904340893350.532456.005
Mean value2100.85544.3123.454752.43082.9463554.3857.513924.112.1

Av stands for average values.
Concentrations are measured in ppm.