414692.fig.002a
(a)   Cross-section of the optic fiber
414692.fig.002b
(b) Layout of fiber optic sensors
414692.fig.002c
(c) Steel specimen.
Figure 2: Measurement behavior of fiber optic sensors.