412103.fig.008a
(a)
412103.fig.008b
(b)
412103.fig.008c
(c)
Figure 8: Plots of HbA1c values versus: globin glycation levels (a); globins glycation levels (b); glycated and glyco-oxidated and globins levels (c).