Table 6: (a) Clinical evaluation of scenario 1 (WLAN). (b) Clinical evaluation of scenario 2 (HSPA).
(a)   

No. of B-frames0248

(a) CIF, 324 kbps, scenario 1

Plaque detection5555
Artery stenosis5555
Plaque-type4444

(b) CIF, 512 kbps, scenario 1

Plaque detection5555
Artery stenosis5555
Plaque-type4.24.24.24.2

(c) , 512 kbps, scenario 1

Plaque detection5555
Artery stenosis5555
Plaque-type4444

(d) , 768 kbps, scenario 1

Plaque detection5555
Artery stenosis5555
Plaque-type4.44.44.44.2

(b)   

No. of B-frames0248

(e) CIF, 324 kbps, scenario 2

Plaque detection5554
Artery stenosis5555
Plaque-type4443

(f) CIF, 512 kbps, scenario 2

Plaque detection5555
Artery stenosis5555
Plaque-type4444

(g) , 512 kbps, scenario 2

Plaque detection5554
Artery stenosis5555
Plaque-type4444

(h) , 768 kbps, scenario 2

Plaque detection5554
Artery stenosis5555
Plaque-type4444