Table 3: Parameters of ER sandwich beam.

Parameters of beam geometry  mm,  mm,  mm,  mm
Elastic layer properties (Al)  kg/m3,  Gpa
ER fluid properties [27]  kg/m3,