Table 2: Superinfections with flaviviruses in mosquito cell lines.

Cell linePrimary virusSecondary virusType of interferenceReferences

C6/36DENV-1, DENV-2, DENV-3, or DENV-4DENV-1, DENV-2, DENV-3, or DENV-4Heterotypic[31]

C6/36DENV-1, DENV-2, DENV-3, or DENV-4
sylvatic and endemic strains
DENV-1, DENV-2, DENV-3, or DENV-4
sylvatic and endemic strains
Heterotypic[43]

C6/36DENV-2 DENV-2 None[42]

C6/36DENV-2DENV-4Heterotypic[42]

C6/36DENV-4DENV-4None[42]

C6/36DENV-4DENV-2None[42]

C6/36PCVWNV or MVEVHomologous[12]

C6/36CxFV WNVNone[45]

C6/36 NHUVWNV or JEV or SLEVHomologous[48]

C6/36DENV-2 and Aal DNVJEVNone[44]

C6/36CxFVWNVHomologous[47]

C6/36DENV-1DENV-3Heterotypic[30]

C6/36DENV-3DENV-1Heterotypic[30]

C6/36DENV-1, DENV-2, DENV-3, or DENV-4CHIKVNone[31]

C6/36DENV-3CHIKVNone[46]

C6/36DENV-2Aal DNVNone[23]

C6/36SINVYFVNone[35]

Sf9SLEVBaculovirusNone[49]

C7-10SINVYFVNone[35]

U4.4SINVYFVNone[35]

Ae. albopictus cellsSINVWNVNone[29]

C6/36DENV-4 or SINVDENV-4 or SINVHeterologous[41]

C6/36Aal DNVDENV-2Heterologous[39]

TRA-171DENVVSVHeterologous[32]

Ae. albopictus, Aedes albopictus; DENV, Dengue virus; PCV, Palm Creek virus; WNV, West Nile virus; MVEV, Murray Valley encephalitis virus; JEV, Japanese encephalitis virus; SLEV, Saint Louis encephalitis virus; CHIKV, Chikungunya virus; CxFV, Culex flavivirus; NHUV, Nhumirim virus; Aal DNV, Aedes albopictus densovirus; SINV, Sindbis virus; YFV, Yellow fever virus; VSV, vesicular stomatitis virus.