Table 1: List of species with accessions, code, and the number of individuals used in the study.

SpeciesAccessionCodeNumber of individuals

Brassica barrelieri EC662175Bba15
EC662176Bba25
EC662177Bba35

B. cretica EC662183Bcr15
EC662184Bcr25

B. elongata EC662178Bel14
EC662179Bel25
EC662180Bel35
EC662182Bel45

B. gravinae EC662191Bgr15

B. insularis EC675815Bin15
EC675816Bin25
EC675817Bin35

B. maurorum EC662185Bma15
EC662186Bma25
EC662187Bma35

B. souliei EC662188Bso14

B. tournefortii IC560703Bto15
IC560722Bto25

B. villosa EC675808Bvi15
EC675809Bvi25

Diplotaxis assurgens EC662192Das13
EC662193Das25

D. catholica EC662194Dca15
EC662195Dca25

D. erucoides EC662197Der14

D. virgata EC662198Dvi13
EC662199Dvi24

Hirschfeldia incana EC675810Hin14
EC675811Hin25
EC675810Hin33

Cardamine flexuosa Cfl5

Total149