Table 3: Polymorphic fragments obtained with various primer pair-restriction enzyme combinations to reveal intraspecific variations in wild brassicas.

SpeciesAccessionPolymorphic fragmentsa (bp) in various primer pair-restriction enzyme combinations
CD-(HinfI)1CD-(HinfI)2CD-(TaqI)1

B. elongata EC6621783300940
EC6621793300940
EC662180310150580 + 210 + 150
EC6621823300940
B. insularis EC675815110
EC675816110
EC6758170
D. catholica EC662194330550
EC662195350570

DT-(HinfI)1DT-(HinfI)2DT-(TaqI)1DT-(TaqI)2

B. cretica EC662183500310
EC6621844750
B. elongata EC6621780220
EC6621790210
EC662180210220
EC6621820220
B. insularis EC675815470140230140
EC675816470140230140
EC67581748003200
B. maurorum EC662185170230
EC662186175220
EC662187170230

HK-(HinfI)1

B. barrelieri EC6621750
EC662176210
EC662177210
D. catholica EC662194190
EC662195170

K1K2-(HinfI)1K1K2-(HinfI)2K1K2-(TaqI)1K1K2-(TaqI)2K1K2-(TaqI)3K1K2-(TaqI)4

B. cretica EC662183370200330
EC662184380210240
B. elongata EC662178970520410340
EC662179600 + 370510410230
EC662180600 + 370510400340
EC662182600 + 370520410230
B. insularis EC675815200320 + 300510290
EC675816200320 + 300510290
EC675817205620520250
D. assurgens EC662192220
EC662193230
D. virgata EC662198230210
EC662199370240

TF-(HinfI)1TF-(HinfI)2TF-(Taq)1

B. cretica EC662183510360
EC662184600350
B. insularis EC675815610350200
EC675816610350200
EC675817510360210

VL-(HinfI)1VL-(TaqI)1

B. insularis EC675815230420
EC675816230420
EC675817240510

The numbers (1 to 4) shown besides each primer pair-restriction enzyme combination indicate the order of polymorphic fragments (highest to lowest size).