Table 4: Medication in prophylaxis.

Medication Acute ischemic stroke n(%)Sinovenous-thrombosis n(%) Hemorrhagic stroke n(%)

Aspirin 7 (%7.5) 2 (%25)
LMWH 6 (%6.5) 1 (12.5)
Warfarin 1 (%1.1)

= low molecular weight heparin.