About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Metamaterials for Antennas and High-Frequency Electronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Pai-Yen Chen, Yang Li, Ick-Jae Yoon, Xing-Xiang Liu, Yang Li
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Radio-Frequency Interference (RFI)
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dong Gun Kam, Xiaoxiong (Kevin) Gu, Jiseong Kim, Hark Byeong Park, Hyun Ho Park, Yong Bae Park, Christian Schuster
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • LTE Technology: Antenna, RF Front-Ends, and Channel Modeling
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingfeng Zhang, Sai Wai Wong, Cheng Jin, Xiu Yin Zhang, Yifan Chen, Dimitrios Sounas, Nima Chamanara
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Recent Advancement of Antennas and Channel Modeling in Mobile Communications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hang Wong, Welsy Wai-Wa Choi, Yejun He, Shiwei Qu, Gholamreza Z. Rafi, Kenneth Kin-Fai Tong
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Progress in Microwave Imaging: From Theoretical Developments to Cutting Edge Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ibrahim Akduman, Lorenzo Crocco, Amélie Litman, Ali Yapar
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Recent Advances in Theory and Applications of Electromagnetic Metamaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Weiren Zhu, Ivan D. Rukhlenko, Roman E. Noskov, Ronghong Jin, Ji Zhou
  Manuscript Due: Friday, 27 March 2015
  Publication Date: Friday, 14 August 2015
 • Large-Scale Distributed Antenna Systems with Cloud Computing for 5G
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mugen Peng, Husheng Li, Xin Wang, Lei Yang
  Manuscript Due: Friday, 27 March 2015
  Publication Date: Friday, 14 August 2015
 • Nonlinear and Harmonic Radar
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ram M. Narayanan, Gregory J. Mazzaro, Anthony F. Martone, Graham Booker
  Manuscript Due: Friday, 10 April 2015
  Publication Date: Friday, 28 August 2015
 • Advances in Low-Profile Antennas in Wireless Communications 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Guo Qing Luo, Xiao Ping Chen, Zhang Cheng Hao, Bing Liu, Yu Jian Cheng
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Mobile Antennas for Satellite Communication (SATCOM) on the Move
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Haifeng Zhou, Yong Xin Guo, Yue Gao, Dongying LI, Ernest Okon
  Manuscript Due: Friday, 24 July 2015
  Publication Date: Friday, 11 December 2015