562604.fig.0010
Figure 10: Data distribution of locations containing “Shinjuku Nishiguchi-ten” (“Nichiguchi-ten” means western exit shop/branch).