932103.fig.001
Figure 1: Excess molar volume with mole fraction ( ) for 1-iodobutane + benzene (■), 1-iodobutane + toluene (●), 1-iodobutane + o-xylene (▲), 1-iodobutane + m-xylene (), 1-iodobutane + p-xylene (♦), and 1-iodobutane + mesitylene (▸) at 308.15 K.