Table 1: Map data setup.

Line segment start pointLine segment end oointSlope ( ) -intercept ( )

of the line segment of the line segment
of the line segment of the line segment
of the line segment of the line segment
of the line segment of the line segment

New road begins

of the line segment of the line segment